top of page
Search

Diffibriliwr

Mae gennym diffibriliwr ZOLL AED Plus yn y clwb i'w ddefnyddio mewn argyfwng.


Mae diffibriliwr ZOLL AED Plus yn cefnogi achubwyr sy'n ymateb i ataliad sydyn ar y galon. Mae'r offer yn ymgorffori technoleg Real CPR Help® sy'n darparu adborth clywedol a gweledol amser real ar gyfradd cywasgu CPR a dyfnder i arwain achubwyr i berfformio CPR o ansawdd uchel.


Mae’r diffibriliwr ar gael i ddefnyddwyr y clwb ac mae hefyd wedi’i gofrestru ar y Rhwydwaith Diffibriliwr Cenedlaethol (The Circuit) i hwyluso defnydd gan y cyhoedd mewn argyfwng. Mae ein cofrestriad yn esbonio oriau agor cyfyngedig y clwb ac yn darparu rhif ffôn y clwb y gellir ei ddefnyddio gan aelod o'r cyhoedd sy'n dymuno cyrchu'r diffibriliwr.


Mae’r datganiad mynediad canlynol wedi’i ddarparu fel rhan o’n cofrestriad gyda The Circuit.

"Mae'r diffibriliwr y tu mewn i dŷ clwb y clwb hwylio sydd fel arfer yn cael ei gloi oni bai ei fod yn cael ei ddefnyddio gan aelodau'r clwb. Mae prif giât y clwb wedi'i chloi yn yr un modd oni bai ei fod yn cael ei ddefnyddio. Dylai defnyddwyr cyhoeddus ffonio'r clwb ar 01766 513546 i wirio bod mynediad ar gael. Mae'r clwb ar agor yn aml yn ystod misoedd yr haf (Ebrill - Medi) ond anaml y mae ar agor yn ystod y gaeaf. Does dim oriau agor penodol ond mae rhywun yn fwy tebygol o fod yno rhwng 10am a 4pm."Mewn argyfwng sy'n cynnwys amheuaeth o ataliad sydyn ar y galon, dylai'r achubwr ofyn i rywun ffonio 999 yn gyntaf, yna troi'r diffibriliwr ymlaen a dilyn y cyfarwyddiadau llafar.


Gall aelodau ddysgu sut i weithredu'r diffibriliwr ZOLL AED Plus gan ddefnyddio'r fideo hyfforddi hyfforddi canlynol.


Zoll AED Plus AED/DefibrillatorGellir cael arweiniad ychwanegol trwy edrych ar YouTube lle mae llawer o fideos hyfforddi diffibriliwr.
Bill Jameson

Vice Commodore

October 2022

3 views0 comments
bottom of page