top of page
Search

Er cof am Frank Webb

Gyda thristwch mawr y cynghorwn fod Frank Webb wedi marw’n dawel ar 16 Chwefror yn 93 oed.


Roedd Frank yn aelod o PRhA am flynyddoedd lawer, hyd at werthu ei gwch olaf, Troubadour a Saddler 29 yn 2012, a oedd yn ddiddorol wedi bod yn eiddo i Claire Francis o'r blaen.


Ymhlith ei nodweddion niferus roedd Frank yn arlunydd medrus ac yn aml i'w weld yn eistedd yn dawel yn braslunio yn ei lyfr, hyd yn oed yn ystod digwyddiadau clwb.

Rai blynyddoedd yn ôl cynhyrchodd Frank nifer o luniadau i ddarlunio llyfr o farddoniaeth o'r enw Di-vers-ion a gyhoeddwyd ym 1992 gan gyn Harbwrfeistr Porthmadog, Mike Bicks.


Isod mae cyfraniad gan ei ffrind mawr Frank Clark.


Cyfarfu Frank a minnau ym mis Medi 1965 yng Ngholeg Addysg Bellach Canolbarth Swydd Warwick, lle buom yn ddarlithwyr mewn Peirianneg i fyfyrwyr Crefft a Thechnegwyr.


Nid oedd yn hir cyn i Frank fy ngwahodd i fynd am dro ar benwythnosau yng Ngogledd Cymru gydag ef. Yn fuan daeth y cerdded yn ddringo mynyddoedd wrth i'r Wyddfa ddod i'r golwg. Wrth i'r gaeaf ddod, trodd copaon y mynyddoedd yn wyn gyda gorchudd da o eira. Daeth dringo mynyddoedd yn her wirioneddol. Dros y blynyddoedd parhaodd Frank a minnau â’n hanturiaethau yng Ngogledd Cymru y tu hwnt i’n hymddeoliadau er bod y ddau ohonom wedi datblygu heriau mewn gweithgareddau eraill.


Roedd Frank yn cymryd mynydda yn eithaf difrifol gyda dringo ar y Matterhorn yng nghwmni Frank Thompson, cyn-aelod arall o'r PRhA, a'i gymydog llawer mwy trwyadl Monte Rosa.


Datblygodd diddordeb Frank mewn hwylio tua’r un amser ag yr oeddwn yn adeiladu Shala.

Enw ei gwch cyntaf Bobowler, cwch 17 troedfedd o Drecelyn. Profodd hyn a Margaret yn llawn wrth hwylio o'r Rye i fordaith arfordir Normandi ac yn ôl, antur wych yn hwylio cwch hwylio mor fach.


Polly 24 troedfedd cwch arall o Drecelyn oedd yr un yr oedd yn ei garu. Hwyliodd ef a Margaret i bob man o ddiddordeb ym Mae Ceredigion, hyd at yr Alban ac yn ôl trwy Ogledd Iwerddon ac Ynys Manaw a Ffrainc yn ystod cyfnod y gwyliau.


Roedd Frank yn hoff o'r lleoedd allan o'r ffordd lle gallai angori a sychu, fel sŵn Scommer, Jack a Ramsey. Mwynhaodd hwylio yng nghwmni eraill a gwnaeth hynny ar sawl achlysur i fordaith arfordir Gogledd Llydaw o Roscoff i St Malo. Heb anghofio y daith hir yn ôl i Borthmadog.


Yn Troubadour hwyliodd Frank a Valerie i lawer o borthladdoedd yn agos i gartref ac ar hyd arfordir Llydaw, heb anghofio De Iwerddon, arfordir de Lloegr ac Ynys Manaw.


Rwy’n meddwl am weithgareddau chwaraeon Frank, ei flynyddoedd cynnar o feicio yr oedd yn ei garu fwyaf. Roedd miloedd lawer o filltiroedd yn teithio ar gefnffyrdd beicio cefn gwlad gyda ffrindiau clwb beicio, cannoedd lawer o filltiroedd yn rasio beiciau, gan gynnwys rasio ar gylchdaith Ynys Manaw.


Ar ôl ymddeol roedd Frank wrth ei fodd yn seiclo i ryw fan pell lle byddai'n prynu paned a bwti cig moch ac yna'n aros i Val ddod i'w nôl a mynd ag ef adref.


Roedd Frank yn ffrind gwych

Amseroedd bendigedig gyda'n gilydd

Cydweithiwr agos

Ffrind oes


Frank Shala


11 views0 comments

Comments


bottom of page