top of page
Search

Aberporth Range - diweddariad gweithgaredd wythnosol

Rhaglen Wythnosol:


Atodwch ein rhybudd rhaglen wythnosol ddiweddaraf yn dangos lle mae MOD Aberporth yn weithredol yn yr Ardal Beryglus.


Os ydych chi'n cynllunio taith i Fae Aberteifi, argymhellir i'ch diogelwch ymgynghori â rhybudd y rhaglen a chysylltu â Range Control ar 01239 813480 neu 01239 813760 neu VHF Channel 11 neu 16 i gael cyngor pellach. Bydd rhywun ar gael i gynnal eich ymholiad trwy un o'r dulliau cyswllt hyn tra bo gweithgaredd yn digwydd yn yr Ardal Beryglus a rhwng 09:00 a 16:00 ar ddiwrnodau gwaith. Os byddwch yn ffonio y tu allan i'r oriau hyn, gadewch neges a dychwelir eich galwad ar y diwrnod gwaith nesaf.


Sylwch fod y rhaglen yn aml yn destun newid ar fyr rybudd ac efallai na fydd bob amser yn bosibl darparu amserlen wedi'i diweddaru ar ein gwefan a thrwy e-bost. Ffoniwch am y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf.


Cofiwch er eich diogelwch eich hun, a diogelwch eraill, os ydych chi'n bwriadu llywio trwy'r Ardal Berygl ar unrhyw adeg, ymgyfarwyddo â'r wybodaeth ddiogelwch sydd i'w chael ar ein gwefan, www.aberporth.QinetiQ.com, cyn mynd i mewn yr Ardal Beryglus.


Cynhyrchwyd unrhyw rybuddion ymlaen llaw a gwybodaeth raglen wythnosol at ddibenion hysbysu'r cyhoedd am weithrediadau a drefnwyd gan QinetiQ ym Maes Aberporth y Weinyddiaeth Amddiffyn a chydnabyddir y gellir cynnwys y wybodaeth mewn gwefannau a chyhoeddiadau eraill. Sylwch nad yw QinetiQ yn derbyn cyfrifoldeb am nac yn cymeradwyo unrhyw wefan neu gyhoeddiad annibynnol sy'n cynnwys y wybodaeth hon.


Gwrthrychau anhysbys:

Dylai unrhyw berson sy'n dod o hyd i unrhyw wrthrych metel, fel taflunydd, cragen neu unrhyw wrthrych ffrwydrol anhysbys neu ran o wrthrych o'r fath gysylltu â VHF Ch.16 Gwylwyr y Glannau ar unwaith. Er eich diogelwch eich hun, peidiwch â chyffwrdd na cheisio tynnu gwrthrychau o'r fath.

Camerâu:

Sylwch, at ddibenion diogelwch, ein bod yn defnyddio teledu cylch cyfyng gyda dyfeisiau recordio sy'n edrych dros yr arfordir a'r môr yn agos at Weinyddiaeth Amddiffyn Aberporth. Efallai y cewch eich recordio ar ein camerâu. Gweler ein gwefan i gael mwy o fanylion am sut rydym yn rheoli'r data.


Rheolwr Cyswllt Cymunedol Cysomh Cymunedol Aberporth

QinetiQ MOD Aberporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2BU

Ffôn / Ffôn: 0800 0510 880

E-bost / E-bost: abeenquiries@QinetiQ.com


www.QinetiQ.com

Pobl Sy'n Gwybod Sut


Cysylltu â ni: Darllenwch ein blog | Dilynwch ni ar LinkedIn | Fel ni ar FaceBook | Dilynwch ni ar Twitter8 views0 comments

Comments


bottom of page