Aelodaeth unigol

Aelodaeth unigol

Aelodaeth unigol - 2021

 • Gwybodaeth am ffioedd

  Ffi aelodaeth unigol ar gyfer 2021 - yn cynnwys un oedolyn

  Aelod pleidleisio

 • Nodyn ar gyfer aelodau newydd

  Wrth wneud cais am aelodaeth, ychwanegwch y ffi hon at eich trol ynghyd â'r ffi mynediad briodol ac unrhyw ffioedd ychwanegol y gallai fod eu hangen arnoch fel Tendr, Dingi neu Angor Clwb ac yna ewch ymlaen i'r ddesg dalu.

 • Nodyn ar gyfer adnewyddiadau

  Wrth adnewyddu eich aelodaeth, ychwanegwch y ffi hon at eich trol ynghyd ag unrhyw rai eraill y gallai fod eu hangen arnoch fel Tendr, Dingi neu Angorfa Clwb ac yna ewch ymlaen i'r ddesg dalu.

  Bydd angen i chi gadarnhau manylion eich yswiriant cwch (au) a chadarnhau ichi gymryd rhan yng ngweithgareddau'r clwb 12 gwaith neu fwy y llynedd.

£70.00Price