Aelodaeth teulu

Aelodaeth teulu

Aelodaeth teulu - tymor 2021

 • Gwybodaeth am ffioedd

  Aelodaeth teulu ar gyfer 2021 - yn cynnwys dau oedolyn a'u plant o dan 18 oed

  Mae'r ddau oedolyn yn aelodau pleidleisio

 • Nodyn ar gyfer aelodau newydd

  Wrth wneud cais am aelodaeth, ychwanegwch y ffi hon at eich trol ynghyd â'r ffi mynediad briodol ac unrhyw ffioedd ychwanegol y gallai fod eu hangen arnoch fel Tendr, Dingi neu Angor Clwb ac yna ewch ymlaen i'r ddesg dalu.

 • Nodyn ar gyfer adnewyddu aelodaeth

  Wrth adnewyddu eich aelodaeth, ychwanegwch y ffi hon at eich trol ynghyd ag unrhyw rai eraill y gallai fod eu hangen arnoch fel Tendr, Dingi neu Angorfa Clwb ac yna ewch ymlaen i'r ddesg dalu.

  Bydd angen i chi gadarnhau manylion eich yswiriant cwch (au) a chadarnhau ichi gymryd rhan yng ngweithgareddau'r clwb 12 gwaith neu fwy y llynedd.

£102.00Price