top of page
Search

Mae hwylio Dinghy yn dychwelyd

Ar ôl 20 mis mae'r Clwb ar agor yn iawn! Mae croeso i chi ychwanegu eich lluniau isod, ac mewn ffordd ddiogel mwynhewch yr holl gyfleusterau sydd gan y Clwb i'w cynnig.

Uchafbwyntiau'r penwythnos hwn:

  • Deg neu fwy o ddingis allan yn hwylio yn y bae, gan gynnwys chwech o gychod y Club (comed, stratos, wayfarer, pico a'r ddau Hartley 12s newydd)

  • Dingis mwy o aelodau eu hunain yn cyrraedd yr iard

  • Barbeciw awyr agored ddydd Sul gyda ugain a mwy yno (wedi'i bellhau'n iawn wrth gwrs)

  • Mwynhaodd sawl teulu’r heulwen, gyda saith llanc ar y dŵr, rhwng 3 a 14 oed.

  • Mae'r swydd gwylio yn ôl yn y comisiwn (sefydlu arferol: pobl dros 16 oed oni bai bod cadeiriau yn y cwt, ysbienddrych / radio os ydych chi eisiau iddyn nhw fod yn ystafell y clwb) - i'r rhai nad ydyn nhw'n ei wybod yn lle hyfryd i eistedd, ac yn cynorthwyo diogelwch cychwyr.

 2 views0 comments

Комментарии


bottom of page